Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Công văn 1504/KSBT-KSNTN Hướng dẫn khai báo sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và hướng dẫn giám sát PC dịch COVID-19 
04/05/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 1504 KSBT Huong dan khai bao sau nghi le.pdf
 
Liên kết website