Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn 1357/SYT-KHNV đảm bảo lộ trình liên thông kết nối "Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia" các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh 
22/04/2019 
 
 
Liên kết website