Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
Công văn 1353/SYT-VP Rà soát và lập danh mục thủ tục hành chính đơn vị đang thực hiện theo Quyết định 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021của Thủ tướng Chính phủ 
12/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 1353 CV.pdf
 
Liên kết website