Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 1268/SYT-KHTC đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu 
28/04/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_1268_SYT-KHTC.pdf
 
Liên kết website