Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn 11/SY của Sở Y tế về triển khai công văn 23553/QLD-KD của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế 
03/01/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - Cong van 11 sao y CV 23553-QLD.pdf 
    - CV 23553kd.pdf
    - Nghi dinh 155-2018 ND-CP.pdf
 
Liên kết website