Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Công văn 1134/SYT-KHNV góp ý dự thảo đầu ra phần mềm CNTT kết nối liên thông cơ sở phận phối thuốc, phiên bản 1.0 
04/04/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - Cong van 1134 gop y du thao lan 2.pdf 
   - Cong van 4256 QLD Ttra.pdf
 
Liên kết website