Giới thiệu Sở YT
Giới thiệu Sở YT
Cơ cấu tổ chức 
01/12/2012 
 

Cơ cấu tổ chức gồm:

Biên chế giao: 36
Hiện có: 34

 


BSCKI. Lê Minh Định
Thầy thuốc ưu tú
Giám đốc

 DSCKI Bùi Văn Kỳ
Phó Giám đốcBSCKI Mai Thị Phương Ngọc
Phó Giám đốcThS.BS Lê Vũ Chương
Phó Giám đốc+ Các phòng chức năng:

 Văn phòng Sở: 02593 839815CN. Nguyễn Hùng Chí
Chánh Văn phòngCN. Nguyễn Thị Xuân Hương
Phó Chánh Văn phòng

Phòng Tổ chức cán bộ: 02593 820800


CN. Lê Bảo Trung
Trưởng phòng


CN. Huỳnh Thị Nở
Phó Trưởng phòng

Phòng Nghiệp vụ Y: 02593.830.262


BS.CKI Lê Trọng Lưu
Trưởng phòng


BS CKI Đổng Chế Huynh
Phó Trưởng phòng

Phòng nghiệp vụ Dược:         0683.920.951     


DSCKI. Phan Đình Hùng
Phó trưởng phòng phụ trách


DS. Phạm Thị Bích Lệ
Phó trưởng phòng

 Phòng thanh tra: 02593.824016   


ThS QLBV - DS.Nguyễn Văn Toàn
Phó Phụ trách Chánh thanh tra

Phòng Kế hoạch tài chính: 0683.830.480


BS. Võ Như Nguyên
Trưởng phòng


CN. Nguyễn Thị Xuân Hương
Phó trưởng phòng

 
Liên kết website