Giới thiệu Sở YT
Giới thiệu Sở YT
Cơ cấu tổ chức 
01/12/2012 
 

Cơ cấu tổ chức gồm:


 ThSBS Lê Vũ Chương
Giám đốc

 DSCKI Bùi Văn Kỳ
Phó Giám đốcBSCKI
 Mai Thị Phương Ngọc
Phó Giám đốc
+ Các phòng chức năng:

 Văn phòng Sở: 02593 839815CN. Nguyễn Hùng Chí
Chánh Văn phòngCN. Nguyễn Thị Xuân Hương
Phó Chánh Văn phòng

Phòng Tổ chức - Cán bộ: 02593 820800


CN. Huỳnh Thị Nở
Phó Phụ trách phòng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính: 02593.830.262


BS.CKI Lê Trọng Lưu
Trưởng phòng


 Phòng thanh tra: 02593.824016   


ThS QLBV - DS.Nguyễn Văn Toàn
Phó Phụ trách Chánh thanh tra

 
Liên kết website