Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần
Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần
Chuyển giao công nghệ phẫu thuật chỉnh hình cho bệnh nhân phong 
18/09/2019 
 

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác phẫu thuật phục hồi chức năng cho bệnh nhân phong, từ ngày 15 – 17/9/2019, Đoàn phẫu thuật lưu động Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuyển giao công nghệ về phẫu thuật chỉnh hình cho bệnh nhân phong và một số phẫu thuật về thẩm mỹ da, phẫu thuật ung thư da theo chương trình đề án 1816 giữa Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu – Tâm thần tỉnh Ninh Thuận.

 
                       Chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật lỗ đáo cho bệnh nhân phong. 

Trong 3 ngày chuyển giao kỹ thuật công nghệ, đoàn đã thực hiện 30 ca phẫu thuật, trong đó 11 ca phẫu thuật lỗ đáo cho bệnh nhân phong, 17 ca phẫu thuật thẩm mỹ da và 02 ca ung thư da tế bào đáy. Kinh phí do Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức L’Ordre de Malte France (OMF) tài trợ.

 
                         Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với CBVC Bệnh viện. 

Việc chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện da liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần tỉnh Ninh Thuận với mục tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ y tế của Bệnh viện, giúp người dân được khám chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa phương, không phải chuyển tuyến vừa mất thời gian vừa tốn kém. Uy tín của bệnh viện ngày càng tăng góp phần vào sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tỉnh nhà.

Trần Tuyết

 
Liên kết website