Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5543/SYT-KHNVTC Chủ động mua sắm các thuốc không trúng thầu và thuốc không có nhà thầu tham dự thuộc gói số 1: Gói thầu thuốc generic và gói số 2: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền. 
06/10/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây:
SYT 5543.pdf
PL 5543.pdf
PHU-LUC-1.xls
PHU-LUC-2.xlsx       
PHU-LUC-3.xlsx
 
Tin đã đưa
(18/11)
(17/11)
(02/11)
(01/11)
(26/10)
(21/10)
(19/10)
(17/10)
(06/10)
(04/10)

Liên kết website