Hướng dẫn thủ tục :

Tiều đề:Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.
Lĩnh vực:Tổ chức, cán bộ
Lệ phí:Không có
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả:- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Quy trình:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần nộp về Sở Y tế.

Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có văn bản hướng dẫn đơn vị hoặc cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.

 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30- Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần.

Trường hợp không bổ nhiệm thì Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế (theo quy trình một cửa).

Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần của cơ quan, tổ chức đã đề nghị bổ nhiệm người đó;

+ Văn bản giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật giám định tư pháp.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Y tế

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


Điều kiện thực hiện:

Giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật giám định Tư pháp.

Thông tin liên hệ:
Biểu mẫu ( Tải về ):
Liên kết website