Hướng dẫn thủ tục :

Tiều đề:Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế theo phân cấp
Lĩnh vực:An toàn thực phẩm
Lệ phí:

- Phí thẩm định đối với cơ sở sản xuất thực phẩm được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở.

- Phí thẩm định đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

+ Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở.

+ Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở.

Thời gian tiếp nhận và hoàn trả:- 12 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
Quy trình:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ làm phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ đề nghị Tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Trong thời gian 01 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để giải quyết.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận hồ sơ xin Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và soát xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị cơ sở sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo mẫu số 02 (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018) chuyển lại trên phần mềm cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông báo cho cơ sở trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Thời gian cơ sở sửa đổi, bổ sung tối đa là 30 ngày. Nếu quá thời gian 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, cơ sở không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị. Tổ chức, cá nhân muốn thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm phải làm lại hồ sơ mới và nộp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để được cấp Giấy chứng nhận (nếu có nhu cầu).

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời gian 06 ngày làm việc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lên kế hoạch thẩm định thực tế và thông báo cho cơ sở về thời gian thẩm định.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận

- Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu, cần khắc phục một số nội dung, đoàn thẩm định phải ghi rõ nội dung, yêu cầu khắc phục vào Biên bản thẩm định nhưng thời gian khắc phục không quá 30 ngày; đồng thời Chi cục phải thông báo cho Trung tâm hành chính công (trên hệ thống phần mềm) để cập nhật trên hệ thống.

Cơ sở gửi báo cáo kết quả khắc phục theo nội dung yêu cầu Đoàn thẩm định. Đoàn thẩm định xem xét đánh giá kết quả khắc phục và ghi kết luận vào biên bản thẩm định.

+ Nếu kết quả khắc phục đạt yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả.

+ Nếu kết quả khắc phục không đạt yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo kết quả thẩm định cho cơ sở và yêu cầu cơ sở không được sản xuất, kinh doanh cho đến khi được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; đồng thời gửi văn bản về cơ quan quản lý địa phương giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận; thông báo đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về kết quả thẩm định.

- Trường hợp kết quả thẩm định không đạt yêu cầu, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ghi vào biên bản thẩm định và gửi kết quả thẩm định đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đồng thời Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.

Bước 4: Trả kết quả

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả Tổ chức, cá nhân

Tổ chức, cá nhân mang theo Phiếu biên nhận hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan (nếu có).

* Ghi chú: Trường hợp thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận phải còn thời hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận và kèm bản sao văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi đó gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Cách thức thực hiện: Nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thành phần hồ sơ:

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Theo Mẫu số 01 Nghị định 155/2018/NĐ-CP).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của cơ sở).

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế tuyến huyện trở lên cấp.

- Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ trường hợp các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP quy định tại khoản 1 điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ).

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Mẫu số 02: Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở.

Mẫu số 03: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Điều kiện thực hiện:

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

+ Tuân thủ các quy định tại Điều 19, 20, 21, 22, 25, 26 và Điều 27 Luật an toàn thực phẩm và các yêu cầu cụ thể sau:

a) Quy trình sản xuất thực phẩm được bố trí theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng;

b) Tường, trần, nền nhà khu vực sản xuất, kinh doanh, kho sản phẩm không thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc;

c) Trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm dễ làm vệ sinh, không thôi nhiễm chất độc hại và không gây ô nhiễm đối với thực phẩm;

d) Có ủng hoặc giầy, dép để sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực phẩm;

đ) Bảo đảm không có côn trùng và động vật gây hại xâm nhập vào khu vực sản xuất và kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm; không sử dụng hoá chất diệt chuột, côn trùng và động vật gây hại trong khu vực sản xuất và kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm;

e) Không bày bán hoá chất dùng cho mục đích khác trong cơ sở kinh doanh phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

+ Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận và không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

+ Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

+ Tuân thủ các quy định tại Điều 28, 29 và Điều 30 Luật an toàn thực phẩm và các yêu cầu cụ thể sau:

a) Thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

b) Thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh và không gây ô nhiễm cho thực phẩm;

+ Người trực tiếp chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận và không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm.".

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm

+ Đáp ứng các quy định chung về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 1 Điều 21 Luật an toàn thực phẩm.

+ Chỉ được phối trộn các phụ gia thực phẩm khi các phụ gia thực phẩm đó thuộc danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định và sản phẩm cuối cùng của sự phối trộn không gây ra bất cứ tác hại nào với sức khỏe con người; trường hợp tạo ra một sản phẩm mới, có công dụng mới phải chứng minh công dụng, đối tượng sử dụng và mức sử dụng tối đa.

+ Việc sang chia, san, chiết phụ gia thực phẩm phải được thực hiện tại cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và ghi nhãn theo quy định hiện hành.

Thông tin liên hệ:Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận
Biểu mẫu ( Tải về ):
Liên kết website