Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
Chỉ thị 11/CT-UBND V.v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới 
24/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CTUB11 2020_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(08/06)
(12/05)
(12/05)
(08/05)
(08/05)
(06/05)
(06/05)
(27/04)
(27/04)
(24/04)

Liên kết website