Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 
30/11/2012 
 

                Thành lập: 08/7/2009. (theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Với công tác chuyên môn:

- Giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành và liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Biên chế hiện có của đơn vị là 14 người.

Ban Lãnh đạo: Bác sỹ CKI Mai Thị Phương Ngọc – Chị cục trưởng.

                     (ĐT: 0918881166)

Kế hoạch, chỉ tiêu năm 2012: 70% cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm được kiểm tra; 80% cơ sở đạt chuẩn về VSATTP.

Các phòng chức năng:

- Phòng Hành chính-tổng hợp

- Phòng Nghiệp vụ

- Phòng Thanh tra

Địa chỉ cơ quan: 01 đường 21 tháng 8, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Số điện thoại: 068.3838933, 068.3838944

Fax: 068.3827789

Email: atvstpninhthuan@yahoo.com

 

 Bác sỹ CKI Mai Thị Phương Ngọc – Chi cục trưởng

 

 Tập thể CBVC Chi cục VSATTP

      Chi cục Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm luôn chủ động trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
 
 
 
 

 Đoàn Thanh, kiểm tra Liên ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trong dịp Tết Nguyên Đán

 
Liên kết website