Thông tin nhanh Covid-19
Thông tin nhanh Covid-19
Cập nhật vết dịch tễ và hướng dẫn xử lý phòng chống dịch COVID-19 (cập nhật đến 16h ngày 13/9/2021) 
13/09/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: Ngay 13.9- Vet DT- xu ly.pdf
 
Liên kết website