Thông tin nhanh Covid-19
Thông tin nhanh Covid-19
Cập nhật vết dịch tễ và hướng dẫn xử lý phòng chống dịch COVID-19 (cập nhật đến 16h ngày 07/10/2021) 
07/10/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: Ngay 07.10- Vet DT- xu ly.pdf
 
Liên kết website