Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn về việc đính chính, cập nhật một số thông tin tại các quyết định công bố danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học 
31/08/2015 
 
Mời xem tại đây: 2582015_6101_BYT_QLD.pdf
 
Liên kết website