Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Công văn 3667/SYT-KHNVTC Triển khai Công văn số 11506/QLD-KD về đảm bảo cung ứng huyết thanh kháng độc tố Bạch hầu 
07/08/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
CV TRIEN KHAI CV 11506.pdf
11506 QLD KD.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website