Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
CÔNG VĂN VỀ VIỆC MUA SẮM THUỐC THEO THẨM QUYỀN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
11/10/2013 
 
Xin mời tải về máy xem công văn về việc mua sắm thuốc theo thẩm quyền thủ trưởng đơn vị vbdi_2715_SYT-NVD[1].pdf
 
Tin đã đưa
(18/11)
(17/11)
(02/11)
(01/11)
(26/10)
(21/10)
(19/10)
(17/10)
(06/10)
(06/10)

Liên kết website