Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5065/SYT-KHNVTC Báo cáo tình hình vi phạm của các nhà thầu trong cung ứng thuốc năm 2019. 
27/10/2020 
 
Mời xemnội dung tại đây: SYT 5065.pdf
 
Liên kết website