Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế thông báo về việc xét thầu và thanh toán các thuốc có giá kê khai chưa được công bố 
31/03/2016 
 

Bộ Y tế

Thông báo về việc xét thầu và thanh toán các thuốc có giá kê khai

chưa được công bố.

Mời xem chi tiết tại đây:cvb-2015-9867-1.pdf

 
Liên kết website