Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế thông báo về việc đính chính, cập nhật một số thông tin tại dạnh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học 
07/03/2016 
 

Bộ Y tế

Thông báo về việc đính chính, cập nhật một số thông tin tại dạnh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Mời xem chi tiết tại đây:232016_1082_BYT_QLD.pdf
 
Liên kết website