Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế thông báo về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt và không đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 37) 
31/03/2016 
 

Bộ Y tế

Thông báo về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc Đạt và Không đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 37)

Mời xem chi tiết tại đây:57482-2132016_PIC_EU_GMP_Dot37.rar

 
Liên kết website