Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế thông báo số 1082; về việc đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học 
21/03/2016 
 

Bộ Y tế

Thông báo số 1082; về việc đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Mời xem chi tiết tại đây:1082_BYT_QLD.pdf

 
Liên kết website