Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Bộ Y tế thông báo 6365/BYT-QLD về việc bổ sung điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc. 
29/08/2016 
 

Bộ Y tế

Thông báo 6365/BYT-QLD về việc bổ sung điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc.

Mời xem chi tiết tại đây:2382016_6365_BYT-QLD.pdf

 
Liên kết website