Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Bộ Y tế quyết định 4404/QĐ-BYT về việc công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học-Đợt 14 
19/09/2016 
 

Bộ Y tế

Quyết định số 4404/QĐ-BYT về việc công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học-Đợt 14

Mời xem chi tiết tại đây:2382016_4404_QD_BYT-dot 14.pdf

 
Liên kết website