Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Bộ Y tế quyết định số 945/QĐ-BYT về việc ban hành 234 sinh phẩm chẩn đoán in-vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 32 
11/05/2017 
 

Bộ Y tế

Quyết định số 945/QĐ-BYT về việc ban hành 234 sinh phẩm chẩn đoán in-vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 32

Mời xem chi tiết tại đây:qdb-2017-945-1(1).pdf

 
Liên kết website