Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế quyết định số 7569/QĐ-BYT về việc thí điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng 
05/01/2017 
 

Bộ Y tế

Quyết định số 7569/QĐ-BYT về việc thí điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng

Mời xem chi tiết tại đây:qdb-2016-7569-1.pdf

 
Liên kết website