Bảo hiểm Y tế
Bảo hiểm Y tế
Bộ Y tế quyết định số 4520/QĐ-BYT về việc đính chính thông tư 14/2016/TT-BYT 
06/09/2016 
 

Bộ Y tế

Quyết định số 4520/QĐ-BYT về việc đính chính thông tư 14/2016/TT-BYT  Ngày 12 Tháng 5 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ Y tế Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội Thuộc Lĩnh Vực Y tế

Mời xem chi tiết tại đây:4520_QD-BYT_320245.doc

 
Liên kết website