Bảo hiểm Y tế
Bảo hiểm Y tế
Bộ Y tế quyết định số 4210/QĐ-BYT về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
04/10/2017 
 

Bộ Y tế

Quyết định số 4210/QĐ-BYT về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Mời xem chi tiết tại đây:qdb-2017-4210-1.pdf

 
Liên kết website