Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế quyết định số 301 ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam- Đợt 154 
01/09/2016 
 

Bộ Y tế

Quyết định số 301 ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam- Đợt 154

Mời xem chi tiết tại đây:vbden_301_QD-QLD.pdf
 
Liên kết website