Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế quyết định số 300 ban hành danh mục 02 thuốc sản xuất gia công để xuất khẩu không lưu hành tại Việt Nam- Đợt 154 
01/09/2016 
 

Bộ Y tế

Quyết định số 300 ban hành danh mục 02 thuốc sản xuất gia công để xuất khẩu không lưu hành tại Việt Nam- Đợt 154

Mời xem chi tiết tại đây: vbden_300_QLD-QLD.pdf

 
Liên kết website