Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế quyết định số 299 ban hành danh mục 11 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam- Đợt 154 
01/09/2016 
 

Bộ Y tế

Quyết định số 299 ban hành danh mục 11 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước  được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam- Đợt 154

Mời xem chi tiết tại đây: vbden_299_QD-QLD.pdf

 
Liên kết website