Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Bộ Y tế quyết định số 1832/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học – Đợt 16 
15/05/2017 
 

Bộ Y tế

Quyết định số 1832/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học – Đợt 16.

Mời xem chi tiết tại đây:qdb-2017-1832-1.pdf

 
Liên kết website