Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế quyết định cấp số đăng ký lưu hành cho 01 vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam – Đợt 31 (Số đăng ký có hiệu lực 02 năm) 
13/07/2016 
 

Bộ Y tế

Quyết định cấp số đăng ký lưu hành cho 01 vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam – Đợt 31 (Số đăng ký có hiệu lực 02 năm)

Mời xem chi tiết tại đây:vbden_241_QD-QLD.pdf

 
Tin đã đưa

Liên kết website