Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế quyết định 298 ban hành danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước ( thuốc có hoạt chất, kháng vi rút đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 02 năm) 
01/09/2016 
 

Bộ Y tế

Quyết định ban hành danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước ( thuốc có hoạt chất, kháng vi rút đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam- Đợt 154

Mời xem chi tiết tại đây: vbden_298_QD-QLD.pdf
 
Liên kết website