Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế quyết định số 304 ban hành danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước ( thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam – số đăng ký có hiệu lực 02 năm) 
01/09/2016 
 

Bộ Y tế

Quyết định số 304 ban hành danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước ( thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam – số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam- Đợt 154

Mời xem chi tiết tại đây:vbden_304_QD-QLD.pdf

 
Liên kết website