Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế quyết định 945/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục 234 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số lưu hành tại Việt Nam - Đợt 32 
27/03/2017 
 

Bộ Y tế

Quyết định 945/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục 234 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số lưu hành tại Việt Nam - Đợt 32

Mời xem chi tiết tại đây:qdb-2017-945-1.pdf
 
Liên kết website