Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Bộ Y tế quyết định 462/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 31 thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam 
28/10/2016 
 

Bộ Y tế

Quyết định 462/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 31 thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Mời xem chi tiết tại đây:462_QD-QLD_323814.doc

 
Liên kết website