Thông tin dược
Thông tin dược
Cục quản lý dược công văn số 26685/QLD-CL về việc công bố đợt 20 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng 
03/03/2017 
 

Bộ Y tế

Cục quản lý dược công văn số 26685/QLD-CL về việc công bố đợt 20 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Mời xem chi tiết tại đây:26685008(1).pdf

 
Liên kết website