Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế công văn số 26687/QLD-TT về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công xác nhận nôi dung quảng cáo thuốc mức độ 4 
20/01/2017 
 

Bộ Y tế

Công văn số 26687/QLD-TT về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mức độ 4

Mời xem chi tiết tại đây:26687QC009.pdf

 
Liên kết website