Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Bộ Y tế công văn số 2462/BYT-QLD về việc bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc. 
15/05/2017 
 

Bộ Y tế

Công văn số 2462/BYT-QLD về việc bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc.

Mời xem chi tiết tại đây:cvb-2017-2462-1(1).pdf

 
Liên kết website