Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Bộ Y tế công văn số 2443/BYT-QLD về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học. 
15/05/2017 
 

Bộ Y tế

Công văn số 2443/BYT-QLD về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Mời xem chi tiết tại đây:cvb-2017-2443-1.pdf
                                  

 
Liên kết website