Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Bộ Y tế công văn số 21743/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 45) 
10/01/2017 
 

Bộ Y tế

Công văn số 21743/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 45)

Mời xem chi tiết tại đây:Danh sach cs sx thuoc Dot 45.pdf
 
Liên kết website