Bảo hiểm Y tế
Bảo hiểm Y tế
Bộ Y tế công văn 6358/BYT-BH hướng dẫn thực hiện thông tư 40/2015/TT-BYT đối với khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền. 
06/09/2016 
 

Bộ Y tế

Công văn 6358/BYT-BH hướng dẫn thực hiện thông tư 40/2015/TT-BYT đối với  khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền.

Mời xem chi tiết tại đây:6358_BYT-BH_320244.doc

 
Liên kết website