Quản lý hành nghề y
Quản lý hành nghề y
Bộ Y tế ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 5) 
05/07/2016 
 

Bộ Y tế

Quyết định 3025/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 5)

Mời xem chi tiết tại đây:Quye t-di nh-so -3025_QD-BYT-nga y-24-6-2016-Ban-ha nh-Danh-mu c-di ch-vu -ky -thua t-tu o ng-du o ng-Do t-5.pdf
Danh muc:Copy of Danh-mu c-tu o ng-du o ng-Do t-5-.xlsx
Danh-mu c-Di ch-vu -ky -thua t-tu o ng-du o ng-TT43-va -50-vo i-TT37-Do t-5.pdf
 
Tin đã đưa
(21/10)
(07/10)
(28/09)
(15/09)
(15/09)
(15/09)
(01/09)
(28/08)
(28/08)
(25/08)

Liên kết website