Thông báo
Thông báo
Bộ Y tế Thông Tư 57 quy định về việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 
12/01/2016 
 

 Sở Y tế

Thông Báo

Về việc triển khai Thông tư số 57/2015/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Mời xem chi tiết tại đây:Thong tu 572015TT-BYT.pdf

 
Liên kết website