Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế Quyết định về việc ngừng xem xét tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, đăng ký thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút sổ đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam 
01/04/2016 
 

Bộ Y tế

Quyết định về việc ngừng xem xét tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, đăng ký thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút sổ đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

Mời xem chi tiết tại đây:vbden_108_QD-QLD.pdf

 
Liên kết website