Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế Quyết định số 54/QĐ-QLD về việc rút sổ đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam 
18/03/2016 
 

Bộ Y tế

Quyết định số 54/QĐ-QLD về việc rút sổ đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

Mời xem chi tiết tại đây:vbden_54_QD-QLD.pdf

 
Liên kết website