Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút sổ đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam 
01/04/2016 
 

Bộ Y tế

Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút sổ đăng ký lưu hành

 thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

Mời xem chi tiết tại đây:vbden_110_QD-QLD.pdf 
                                  
vbden_91_QD-QLD.pdf

 
Liên kết website