Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc – Đợt 13 & Đợt 14 
07/03/2016 
 

Bộ Y tế

Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc – Đợt 13 & Đợt 14

Mời xem chi tiết tại đây: - Biệt dược gốc Đợt 13:BDG DOT 13.pdf
                                    - Biệt dược gốc Đợt 14:BDG DOT 14.pdf
 
Liên kết website